Voor u gelezen: Gelijke kansen op school

Discussiëren over interessante boeken, magazines, krantenartikels, films, televisie- & radioprogramma's, mu…

Moderator: hilde.warreyn

magda.vandoninck
gebruiker
Berichten: 746
Lid geworden op: 29 Okt 2005 23:01

Voor u gelezen: Gelijke kansen op school

Berichtdoor magda.vandoninck » 18 Nov 2008 13:59

Gelijke kansen op school

"Kwetsbare groepen worden enkel gezocht bij de sociaal armere klasse, terwijl de meer- en hoogbegaafden ons inziens in de huidige onderwijscontext zeker ook een zeer kwetsbare groep is, die niet de aandacht krijgt die ze verdient. Het Itinera-rapport dat in september jongstleden voorgesteld werd gaat hier dieper op in."

"het gelijke kansenbeleid tot op heden zeker de laagste scores niet omhoog krijgt, maar de hoogste wel naar beneden. Met andere woorden we krijgen onze toptalenten niet meer op hetzelfde niveau als vorige jaren."

Zeer interessante lectuur.

magda.vandoninck
gebruiker
Berichten: 746
Lid geworden op: 29 Okt 2005 23:01

Re: Voor u gelezen: Gelijke kansen op school

Berichtdoor magda.vandoninck » 19 Nov 2008 22:22

Nog een aanvulling in de krant:
CD&V gaat op de rem van Leerzorg staan
Dossier Leerzorg

BRUSSEL - De grootschalige hervorming van het buitengewoon onderwijs is in de finale fase, maar CD&V heeft grote vragen.


'De plannen voor Leerzorg zoals die nu voorliggen, krijgen van ons een grote onvoldoende.' Vlaams parlementslid Kathleen Helsen (CD&V) spreekt namens haar hele fractie. De christendemocraten gaan op de rem staan in de ambitieuze hervorming van het buitengewoon onderwijs die minister Frank Vandenbroucke (SP.A) wil doorvoeren.

Leerzorg is het laatste grote onderwijsdossier van Vandenbroucke voor de Vlaamse verkiezingen in juni 2009. De bedoeling was om al eerder Leerzorg op de sporen te zetten, maar de minister botste op veel weerstand. Velen vrezen dat meer kinderen met handicap of stoornis naar een gewone school gaan zonder dat de scholen daarop voorbereid zijn.

In een poging alsnog een consensus te vinden heeft Vandenbroucke het dossier afgelopen vrijdag aan zijn collega's in de Vlaamse regering voorgelegd. Maar de ministers hebben de hete aardappel naar het parlement doorgeschoven. De fracties van de meerderheidspartijen (SP.A, Open VLD en CD&V) hebben er zich dinsdagavond over gebogen. Gisteren liet CD&V dan weten dat het plan nog te veel 'onduidelijkheden en onvolkomenheden' bevat.

Aan de minister hebben de christendemocraten een lijst van vragen 'om bijkomende informatie' doorgestuurd. Het gaat onder meer om extra middelen en de effecten op het personeelsbeleid.

De minister van Onderwijs reageert rustig op actie van de CD&V-parlementsleden. 'Het is goed dat er een debat wordt gevoerd', aldus Vandenbroucke. 'Als er vragen worden gesteld, dan zullen we antwoorden zoeken. Ik heb niet de ambitie om tegen het onderwijsveld in te gaan. Ik streef een brede consensus na. We zijn over het buitengewoon onderwijs al tien jaar aan het discussiëren. De tijd is gekomen om knopen door te hakken, en dat is niet gemakkelijk.'

Open VLD betreurt dat CD&V politieke spelletjes speelt. 'Leerzorg gaat over kinderen, je moet geen spelletjes op hun kap spelen', aldus Vlaams parlementslid Stern Demeulenaere. (pl)

http://www.standaard.be/leerzorg

ALS DAT GEEN GOED NIEUWS IS! :)

magda.vandoninck
gebruiker
Berichten: 746
Lid geworden op: 29 Okt 2005 23:01

Re: Voor u gelezen: Gelijke kansen op school

Berichtdoor magda.vandoninck » 20 Nov 2008 22:27

Persmededeling 19 november 2008
Leerzorg onze zorg

De COC en het COV nemen akte van het feit dat de Vlaamse Regering vandaag een beslissing
genomen heeft betreffende een voorontwerp van decreet inzake Leerzorg. Zoals het voorontwerp nu
voorligt, is het voor de christelijke onderwijsvakbonden onaanvaardbaar o.a. omdat het geheel
onduidelijk is welke middelen de gewone scholen zullen krijgen om leerlingen met een beperking op te
vangen. Het is evenzeer onduidelijk wat de gevolgen van dit voorontwerp zullen zijn voor de
personeelsleden van de scholen van het buitengewoon onderwijs. In deze zin zijn de COC en het
COV dan ook tevreden dat de voltallige CD&V-fractie luisterde naar het onderwijsveld, zich dezelfde
vragen stelde en dit voorontwerp als onvoldoende kwalificeerde.
Als grootste onderwijsvakbonden in Vlaanderen nemen de COC en het COV er ook akte van dat
minister Vandenbroucke een brede consensus zoekt en niet de ambitie heeft om tegen het
onderwijsveld in te gaan. Moest dit toch gebeuren, dan belooft het einde van de legislatuur een warm
einde te worden.
Wil dit voorontwerp van decreet ooit gestemd geraken, dan zal er nog veel aan moeten gesleuteld
worden. Frank Vandenbroucke heeft van de Vlaamse Regering de kans gekregen om dat in brede
consensus te doen, de vraag is of hij ook de middelen hiervoor gekregen heeft. Hiervoor richten wij
onze blikken op minister van begroting Dirk Van Mechelen (Open VLD). In De Standaard van 19
november lezen we dat Open VLD stelt dat CD&V geen politieke spelletjes moet spelen: "Leerzorg
gaat over kinderen, je moet geen spelletjes spelen op hun kap". Dat is juist, maar het is juist omdat
Leerzorg over de kinderen gaat, dat men uiterst voorzichtig moet zijn. Het is niet aanvaardbaar dat
hen en hun ouders iets voorgespiegeld wordt dat later op de werkvloer niet kan waargemaakt worden.
In deze zin moet zelfs gesteld worden dat politieke partijen die zich niet de vragen stellen die de COC
en het COV zich gesteld hebben, ofwel het voorontwerp van decreet niet gelezen hebben en dus niet
weten waarover het gaat (behalve dan dat het over kinderen gaat) ofwel zijn zij slimmer omdat zij op
al die vragen het antwoord reeds gevonden hebben. In dat geval mogen ze ons die antwoorden
bezorgen.
In het licht van de belofte van minister Vandenbroucke om te zoeken naar een brede consensus in het
onderwijsveld willen de COC en het COV zich engageren om mee naar die consensus te zoeken en
achten zij het op dit ogenblik niet opportuun om tot acties over te gaan.

magda.vandoninck
gebruiker
Berichten: 746
Lid geworden op: 29 Okt 2005 23:01

Re: Voor u gelezen: Gelijke kansen op school

Berichtdoor magda.vandoninck » 20 Nov 2008 22:33

PERSBERICHT 20 november 2008
Leerzorgkader? Nood aan beter!!!

Kleuter- en lagere scholen, en ouders van kinderen met dyslexie, dyscalculie, autisme… geloven hun ogen niet. Is dit het leerzorgkader dat de komende dertig jaar het onderwijslandschap zal bepalen? De gevraagde bijsturingen zijn er niet gekomen, de tegenstand binnen de parlementaire meerderheid groeit en toch wil de onderwijsminister koppig door met dit ontwerpdecreet.
Is het normaal dat kinderen met dyslexie na schooltijd naar de logopedie moeten om daar te leren lezen of schrijven? ‘Tja’, zeggen de meeste schooldirecteurs: ‘Zolang we niet beschikken over méér binnenschoolse ondersteuning, is dit de gangbare norm. Helaas.’
Elke school heeft sinds 2003 toch een zorgcoördinator? Ja, maar in 2012 zal die in een gemiddelde school van dertien klassen nog steeds NIET beschikken over 7/10
van een voltijdse opdracht. Niet nodig, vindt minister Vandenbroucke. Ook niet in zijn geplande nieuwe leerzorgkader dat hij ondanks alle tegenstand toch nog hoopt voor het parlement te krijgen in het voorjaar.
Dit nieuwe kader wil de scholen van het buitengewoon onderwijs breder maken zodat ze niet enkel kinderen van bepaalde types kunnen opvangen en zodat kinderen met visuele, auditieve of motorische handicaps minder ver moeten reizen om een gepaste school te vinden. Daarnaast verhoogt men de begeleidingsmiddelen voor kinderen met visuele, auditieve en motorische handicaps die in het gewoon onderwijs
het gewone leerplan volgen. En de meeste kinderen met ernstige handicaps kunnen nu kiezen tussen buitengewoon en gewoon onderwijs. Ook zij krijgen in het gewoon onderwijs meer begeleiding dan voordien het geval was. De ouders van deze kinderen waren vragende partij voor meer inclusie en zijn tevreden. De bazen van het buitengewoon onderwijs ook, door de stevige herstructurering van hun organisatie.
De gewone kleuter- en lagere scholen geloven echter hun ogen niet. Is dit het leerzorgkader dat gedurende de volgende dertig jaar ons onderwijslandschap zal bepalen?
Er zijn namelijk ook verliezers. Minister Vandenbroucke wil de uitstroom naar het buitengewoon onderwijs verminderen. Neen, afgeschaft wordt type 1of 8 niet, maar het doelpubliek zal wel aanzienlijk verminderen. Randbegaafde kinderen met IQ vanaf 70 tot 90, die tot nu nog in type 1 (licht mentale beperking) terecht konden, worden gedwongen om voortaan in de gewone lagere school en in het beroepsonderwijs les te volgen. Zij zijn duidelijk de dupe van het verhaal: ze komen
terecht in een grotere klas-setting, met een derde van de lestijden die ze in het BO zou krijgen en met klasleraars die nood hebben aan ondersteuning, maar deze niet krijgen omdat hun noden hier vertaald worden als basiszorg. En daar komt dus geen specifieke begeleiding aan te pas.
In dit nieuwe kader vallen onder de noemer basiszorg ook kinderen die
onderpresteren wegens te grote ontwikkelingsvoorsprong, kinderen met laag zelfbeeld, kleuters met licht mentale handicap, kinderen met hardnekkige leerproblemen en vele kleuters die nog niet kunnen beschikken over een gemotiveerd verslag dat een stoornis aantoont. Ook zij zijn verliezers. Ook hun ouders waren al lang vragende partij voor een betere zorgbegeleiding op school.
Minister Vandenbroucke hoopt op die manier ongeveer 94% van al de kinderen in dit basiszorgniveau op te vangen. En dit alles met de ondersteuning van gemiddeld één deeltijdse zorgcoördinator per school. Een vangnet met scheuren, dus. Grote scheuren.
En dat is niet alles. Hoe zit het met de kinderen met lees-, schrijf- of rekenstoornissen die een erkend attest hebben? Zij worden ingedeeld in een zorgniveau dat meer inhoudt dan basiszorg, nl. zorgniveau II, cluster 2. Dat is goed. Wie echter het globaal voorziene budget extra zorgmiddelen van 2,5 miljoen euro omzet naar een gemiddelde school, merkt dat de zorgcoördinator hiervoor in totaal nog geen 20 minuten per week toegevoegd krijgt. Ook dit vangnet zal dus scheuren, van bij de
aanvang.
We gaan verder: het is niet voor niets dat de auti-ouders (www.autiouders.be) in een
mum van tijd meer dan 31000 handtekeningen verzamelden voor het behoud van de huidige begeleiding van die kinderen met autismespectrumstoornis die een diploma kunnen behalen. (=zorgniveau II, cluster 4). Ook hier dreigt immers een ongelijke benadering: voortaan moeten de huidige begeleiders met hetzelfde, krappe budget ook kinderen met gedragsstoornissen en ADHD begeleiden.
De studiegroep van het overlegplatform GOKINZO volgde de laatste drie jaar de evolutie in de leerzorgplannen van nabij. Bilateraal overleg met de minister mocht niet baten: hij investeert NIET in de uitbouw van een degelijk en preventief zorgbeleid in de Vlaamse kleuter- en lagere scholen. Dit leerzorgkader wordt een sterk staaltje van ongelijkekansenbeleid. Daarom start GOKINZO vanaf vandaag een petitie voor meer zorg, waarmee we ons richten naar onze volksvertegenwoordigers, in de hoop dat zij hun verantwoordelijkheid opnemen. We kijken ook uit naar de resultaten van de enquête over de zorgnoden in het gewoon onderwijs die Open VLD (Stern Demeulenaere) afnam bij de Vlaamse basisscholen.

info@meerzorg.be

magda.vandoninck
gebruiker
Berichten: 746
Lid geworden op: 29 Okt 2005 23:01

Re: Voor u gelezen: Gelijke kansen op school

Berichtdoor magda.vandoninck » 23 Nov 2008 16:59

En ondertussen gaat onze minister gewoon door!
Op de website van onderwijs Vlanderen verscheen de herschreven versie van het decreet:Voorontwerp van decreet betreffende leerzorg (pdf, 78 p.)
En er werden heel wat (positieve) dingen gewoon weggelaten....

magda.vandoninck
gebruiker
Berichten: 746
Lid geworden op: 29 Okt 2005 23:01

Re: Voor u gelezen: Gelijke kansen op school

Berichtdoor magda.vandoninck » 23 Nov 2008 17:05

Geachte heer/mevrouw,

Het moment kan niet beter gekozen zijn:
Op de dag van de rechten van het kind (20 november)
start GOKINZO met de petitie voor meer zorg in de gewone kleuter- en lagere school.
Aanleiding is het voorontwerp van het leerzorgdecreet dat gisteren na veel onenigheid en ten voorlopige titel werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Lees alles hierover in de nieuwsbrief van GOKINZO
En vooral: doe mee met de petitie!!!
Ook uw stem is echt belangrijk.

Je mag deze mail zeker ook versturen naar collega’s.

Met veel dank,
Vriendelijke groeten
Lief Nauwelaerts

Namens GOKINZO-Vlaanderen,

overlegplatform voor gelijkeonderwijskanseninclusiefzorgverbreding

Wie meer info wenst of de nieuwsbrief wil ontvangen, kan zich richten tot: lief.nauwelaerts@skynet.be

xavierVD
gebruiker
Berichten: 6
Lid geworden op: 12 Feb 2007 17:49

Re: Voor u gelezen: Gelijke kansen op school

Berichtdoor xavierVD » 25 Nov 2008 11:17

VLOP, het Vlaams Ouderplatform met ouder- en belangenverenigingen omtrent het leerzorgkader


We zijn tevreden dat het voorstel van ontwerpdecreet betreffende het leerzorgkader de regeringstafel bereikt heeft. Na jaren van onderzoek, overleg, en veel discussie beseft de regering dat het eindelijk tijd is om knopen door te hakken in de noodzakelijke hervorming van het onderwijs met betrekking tot leerlingen met specifieke leer- en onderwijsbehoeften. De structuur van het buitengewoon onderwijs die zijn oorsprong vond meer dan 40 jaar geleden is duidelijk niet meer aangepast aan de noden en inzichten van vandaag.
Ook inhoudelijk kunnen wij, als vertegenwoordigers van de ouders en hun kinderen, tevreden zijn over de grote lijnen van het voorgestelde leerzorgkader. De meeste betrokkenen in dit dossier zijn het erover eens dat dit kader een goed doordacht concept is. Naast het soort probleem waarmee de leerling kampt (de cluster) wordt ook de mogelijkheid gecreëerd om aan elk kind de ontwikkelingskansen te geven die het nodig heeft, door de intensiteit van het didactisch handelen aan te passen op 5 leerzorgniveaus. Dit laat toe om een kind veel fijner te kaderen en via gepaste maatregelen van de nodige zorg te voorzien.

Positief is ook dat dit model alle leerlingen betreft en niet enkel de leerlingen die nu naar het buitengewoon onderwijs gaan. Dit geeft de mogelijkheid om ook in het gewoon onderwijs reeds de nodige didactische aanpassingen te doen, zodat misschien een overgang naar het buitengewoon onderwijs kan vermeden worden. In dit nieuwe kader zal de inbreng van het CLB focussen op de manier waarop met het kind gewerkt kan worden, eerder dan op zijn beperkingen. Dit kan dan leiden tot een gemotiveerd verslag zodat het betrokken schoolteam, op een meer gerichte manier, kan omgaan met de (leer)problemen van de leerling. Belangrijk is ook dat een leerling die naar het buitengewoon onderwijs mag, maar toch voor het gewoon onderwijs kiest, evenwaardige ondersteuning meeneemt naar die gewone school. Zo krijgt die gewone school meer kansen om deze leerling goed op te vangen.

Toch willen we ook aandacht vragen voor een aantal specifieke punten in het huidige voorstel. Zo is er de bezorgdheid voor de grote groep leerlingen in het gewoon onderwijs bij wie een leer- of ontwikkelingsprobleem maar gaandeweg tot uiting komt. Vooral het belang van snelle signalering, reeds op kleuterleeftijd, wordt voor deze kinderen nog steeds onderschat. Ook zij hebben recht op extra aanpassingen (leerzorgniveau II). Snel, gericht en systematisch ingrijpen om ergere problemen te voorkomen is voor deze kinderen noodzakelijk. Alleen een vroegtijdige opsporing en correcte diagnose kan dit mogelijk maken.

We willen dan ook pleiten voor voldoende middelen zodat de gewone scholen zich beter gewapend weten om hun totale zorgbeleid goed uit te werken. Rond diagnose en opvolging willen we de noodzaak voor een versterking van de CLB-werking maar zeker ook voor een vlottere samenwerking op alle niveaus tussen verschillende departementen, ministeries en diensten benadrukken. Zo moeten bvb. Welzijn, het RIZIV, het VAPH enz beter afgestemd worden op de werking van het onderwijs, zodat o.a. diagnose en opvolging toegankelijker worden en minder afhankelijk van wachtlijsten.

Ook betreuren we dat er een automatische koppeling gemaakt wordt tussen een individueel traject op leerzorgniveau III en het niet behalen van een regulier diploma. Sommige leerlingen kunnen net dank zij een individueel traject uiteindelijk een leerniveau bereiken dat een regulier diploma verantwoordt. Concreet betekent dit dat het toekennen van extra leerlingverbonden middelen (leerzorgniveau III) gekoppeld wordt aan het loslaten van het diploma. Zo zal de school graag de extra middelen ontvangen, maar de ouders zouden dat moeten ‘betalen’ door geen diploma voor hun kind te verwachten. Dit kan leiden tot nutteloze spanningen in de relatie tussen school en ouders. We pleiten hier voor een autonome en objectieve rol voor het CLB zodat extra middelen toegekend worden louter op grond van de noden van de leerling, terwijl het uitreiken van een diploma de volle verantwoordelijkheid blijft van de klassenraad.

Tenslotte hebben we als ouders ook vragen bij de beperkingen die het decreet voorziet rond het inschrijvingsrecht in het gewoon onderwijs. We zijn ons bewust dat de draagkracht van een school niet onbeperkt is en bij een onevenwichtige verdeling van de inspanningen is niemand gebaat. De huidige uitwerking van het inschrijvingsrecht, met specifiek het ontbreken van enige vorm van inschrijvingsrecht op het leerzorgniveau IV (leerlingen met een hoge ondersteuningsnood), roept toch de vraag op of dit voorstel niet indruist tegen de conventie van de Verenigde Naties over de rechten van personen met een handicap (december 2006).

Dit decreet is een noodzakelijke stap in de onderwijsevolutie in Vlaanderen, die ook een erkenning inhoudt voor de talrijke leerkrachten die zich dagelijks inzetten voor al onze kinderen met of zonder (leer)problemen. We willen de minister dan ook steunen in zijn opzet, al hebben we bedenkingen bij bepaalde (vooral financiële) modaliteiten van het huidige voorstel.

Ondertekenende verenigingen:
- KOOGO, ouderkoepelvereniging officieel onderwijs
- GO! ouders, ouderkoepelvereniging gemeenschapsonderwijs
- VCOV, ouderkoepelvereniging vrij onderwijs
- De Gezinsbond
- PRIO, Platform Recht op Inclusief Onderwijs
- Overleggroep Ouders van normaal- en hoogbegaafde kinderen met specifieke leer- en/of ontwikkelingsproblemen
- Ouders voor Inclusie
- Gezin en Handicap
- Inclusie Vlaanderen
- NEMA vzw
- BEKINA vzw, Begaafde kinderen en Adolescenten
- SPRANKEL vzw, Vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen
- NLD vzw, Vlaamse Vereniging voor niet-verbale leerstoornis
- Vlaamse Vereniging Gilles de la Tourette vzw
- centrum ZIT STIL vzw, omgaan met ADHD
- Dyspraxis vzw, Oudervereniging van kinderen met Coördinatie - ontwikkelingsstoornis

magda.vandoninck
gebruiker
Berichten: 746
Lid geworden op: 29 Okt 2005 23:01

Re: Voor u gelezen: Gelijke kansen op school

Berichtdoor magda.vandoninck » 25 Nov 2008 11:31

Ja, 't is straf, hé! Bekina ondertekent dat ze ermee akkoord gaan dat er NIETS meer gedaan wordt voor kinderen met een leervoorsprong!
Na de hoorzitting over hoogbegaafdheid in het Vlaams Parlement werd door de overheid gesteld dat men dit zou meenemen in het decreet Leerzorg. Oorspronkelijk stond er daarover ook iets in!
In het nieuwe voorontwerp werd elk woord over hoogbegaafdheid en leervoorsprong vakkundig geëlimineerd en toch zet Bekina een handtekening.... Begrijpe wie het begrijpen kan.
Leve de democratie?

jeroen.lemmens
gebruiker
Berichten: 1200
Lid geworden op: 22 Sep 2004 21:39

Re: Voor u gelezen: Gelijke kansen op school

Berichtdoor jeroen.lemmens » 26 Nov 2008 17:21

Je zou van "begaafde kinderen en adolescenten" inderdaad verwachten dat ze inzien dat er zonder een zeer zware verhoging van de werkingsmiddelen en de omkadering in het gewoon onderwijs gewoon geen sprake zal zijn van een verbeterde situatie.
Het is niet voldoende om mooie theorieën op papier te zetten als er daar ook niet de nodige middelen worden aan verbonden.
Onderstaand citaat uit een eerder bericht in dit topic is wat dat betreft tenminste concreet:
Wie echter het globaal voorziene budget extra zorgmiddelen van 2,5 miljoen euro omzet naar een gemiddelde school, merkt dat de zorgcoördinator hiervoor in totaal nog geen 20 minuten per week toegevoegd krijgt

Ik ben absoluut niet tegen inclusie, maar er zijn veel te veel practische bezwaren om dat op grote schaal te gaan toepassen. Vooral het idee dat je zowat alle type 8 en type 1 leerlingen naar het gewone onderwijs kan sturen waar de druk op hen meestal veel te groot is is voor mij totaal onbegrijpelijk. In het BuO krijgen ze ieder lesuur, dag na dag, week na week, jaar na jaar, ondersteuning en daardoor slagen veel van die lln er in om later in het gewoon arbeidsmilieu en met een evenwaardig diploma als het beroepsonderwijs te kunnen functioneren. Hoe kan je dergelijke omkadering aanbieden in het gewoon onderwijs?? En zelfs als dat zou kunnen, dan neem je nog steeds de berscherming weg die een BuO school hen kan bieden. Die bescherming is nodig om van hen geen adolescenten te maken met een zwaar minderwaardigheidscomplex, maar om hen te leren dat ze misschien wel bepaalde problemen hebben, maar dat niet wil zeggen dat ze ook geen kwaliteiten hebben en dat ze niet "minder" waard zijn dan een ander. Hen in een omgeving zetten waar ze voortdurend vergeleken worden met andere leerlingen en ze zelfs te horen krijgen dat ze toch nooit een diploma gaan behalen lijkt me een zeer grove schending van de rechten van het kind, om niet te zeggen dat het barbaars is.

Wim Van den Broeck
gebruiker
Berichten: 57
Lid geworden op: 18 Nov 2008 16:01

Re: Voor u gelezen: Gelijke kansen op school

Berichtdoor Wim Van den Broeck » 09 Dec 2008 15:59

Open VLD betreurt dat CD&V politieke spelletjes speelt. 'Leerzorg gaat over kinderen, je moet geen spelletjes op hun kap spelen', aldus Vlaams parlementslid Stern Demeulenaere. (pl)

Iemand enig idee waarom CD&V en VLD overstag zijn gegaan? 's Morgens gingen ze het niet goedkeuren, 's middags was het al zover. Welke deal met VdB is hier gesloten?

magda.vandoninck
gebruiker
Berichten: 746
Lid geworden op: 29 Okt 2005 23:01

Re: Voor u gelezen: Gelijke kansen op school

Berichtdoor magda.vandoninck » 09 Dec 2008 18:11

Ho maar daar waren (naar't schijnt) meerdere deals. Eentje heb ik onthouden: Dirk Van Mechelen wilde graag een bepaald bouwproject doordrukken..... zegt men in de wandelgangen.

magda.vandoninck
gebruiker
Berichten: 746
Lid geworden op: 29 Okt 2005 23:01

Re: Voor u gelezen: Gelijke kansen op school

Berichtdoor magda.vandoninck » 16 Dec 2008 22:17

magda.vandoninck schreef:Geachte heer/mevrouw,

Het moment kan niet beter gekozen zijn:
Op de dag van de rechten van het kind (20 november)
start GOKINZO met de petitie voor meer zorg in de gewone kleuter- en lagere school.
Aanleiding is het voorontwerp van het leerzorgdecreet dat gisteren na veel onenigheid en ten voorlopige titel werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Lees alles hierover in de nieuwsbrief van GOKINZO
En vooral: doe mee met de petitie!!!
Ook uw stem is echt belangrijk.

Je mag deze mail zeker ook versturen naar collega’s.

Met veel dank,
Vriendelijke groeten
Lief Nauwelaerts

Namens GOKINZO-Vlaanderen,

overlegplatform voor gelijkeonderwijskanseninclusiefzorgverbreding

Wie meer info wenst of de nieuwsbrief wil ontvangen, kan zich richten tot: lief.nauwelaerts@skynet.be


via http://www.meerzorg.be kan je stilaan de evolutie mee opvolgen. De site is nog in opbouw. Regelmatig nakijken is de boodschap!

melina.verduyn
gebruiker
Berichten: 18
Lid geworden op: 24 Sep 2004 13:39

Re: Voor u gelezen: Gelijke kansen op school

Berichtdoor melina.verduyn » 22 Dec 2008 12:19

magda.vandoninck schreef:via http://www.meerzorg.be kan je stilaan de evolutie mee opvolgen. De site is nog in opbouw. Regelmatig nakijken is de boodschap!

Jammer dat er niet meer aandacht wordt besteed aan het secundair onderwijs...

magda.vandoninck
gebruiker
Berichten: 746
Lid geworden op: 29 Okt 2005 23:01

Re: Voor u gelezen: Gelijke kansen op school

Berichtdoor magda.vandoninck » 22 Dec 2008 12:28

Dat klopt, Melina, maar als we niet aan de basis beginnen, gaan we voor de groteren zeker niks winnen.
En houd er rekening mee: in het basisonderwijs zitten ALLE kinderen bijeen. In het SO is er al een (terechte?) schifting: ASO, TSO, BSO BuO. Ik denk dat het nuttig is om eerst te zorgen dat het bij de jongsten in goede banen kan geleid worden. Dan zal de oriëntering naar het SO ook al een stuk beter worden?

stijn.bollen
gebruiker
Berichten: 727
Lid geworden op: 19 Sep 2006 15:10

Re: Voor u gelezen: Gelijke kansen op school

Berichtdoor stijn.bollen » 22 Dec 2008 15:53

magda.vandoninck schreef:In het SO is er al een (terechte?) schifting: ASO, TSO, BSO BuO. Ik denk dat het nuttig is om eerst te zorgen dat het bij de jongsten in goede banen kan geleid worden. Dan zal de oriëntering naar het SO ook al een stuk beter worden?


Ofwel vallen ze na een goede opvang in het basisonderwijs, waar dan extra aandacht wordt gegeven aan hun opvolging, plots in een zwart gat van onwetendheid waar de middelen en uren niet beschikbaar zijn om deze opvolging verder te zetten. :?

Ik hoop dat jij gelijk hebt ;-)


Terug naar

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast